003 - Målgrupper

Att veta mot vilken målgrupp man ska rikta sitt företag kan vara både lätt och svårt. En näringsidkare som säljer damkläder anpassar till exempel sitt utbud efter det nuvarande modet och visar upp detta i butiken. Men alla tycker ju inte om samma saker, en kvinna i 50-årsåldern klär sig troligtvis inte på samma sätt som en gymnasieelev - trots att båda är kvinnor. Återförsäljaren bör alltså inte ha kläder för kvinnor i 50-årsåldern i sin butik och rikta sin marknadsföring till 14/15-åringar - det kommer troligtvis inte att fungera. Det är därför bra att ha koll på vem man riktar sig till för att kunna anpassa sin marknadsföring på bästa sätt. Jag tänkte förklara lite vad man tittar på när man bestämmer sig för sin målgrupp.

När man bestämmer vilken målgrupp ett företag ska rikta sig till brukar man dela upp marknaden i olika delar – i olika segment.

Är företagets tilltänkta målgrupp till exempel anpassad efter kundernas ålder, kön eller civilstånd har man valt en demografisk segmentering. En matvarubutik i Malung har däremot majoriteten av sina tilltänkta kunder i närområdet och har därmed riktat in sig på ett geografiskt segment.

Har man istället produkter som är anpassade efter kundernas livsstil eller beteende rör man sig bland de  psykografiska segmenten eller beteendemässiga segmenten. Livsstilen kan till exempel vara att man köper friluftskläder och bössor för att man är intresserad av jakt och beteendet kan vara att man köper plädar och ljus när vintern är på ingång.

Naturligtvis är det sällan så enkelt som att man riktar sig till en del av ett segement, exempelvis kvinnor i allmähet, utan målgruppen består ofta av flera delar i de olika segmenten, till exempel kvinnor i 35 - 65-årsåldern med medellöner (demografiskt sesegment) och ett intresse för mode (psykografiskt segment).

Ju mer specificerad målgrupp man har desto lättare blir det att anpassa sin marknadsföring på rätt sätt. Hur man ska tänka kring detta tänkte jag dock att vi tar nästa gång.

Kommentera gärna: